Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


>> ลิงค์ข่าวรับสมัครงาน && หน่วยงานภายใน

                หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  35 สำนักงานอธิการบดี
2 คณะศึกษาศาสตร์  36 กองกลาง 
3 คณะการบัญชีและการจัดการ  37 งานสารบรรณ
4 คณะศิลปกรรมศาสตร์  38 งานการประชุม
5 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 39 งานประสานงาน มมส
6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  40 กองแผนงาน 
7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 41 กองการเจ้าหน้าที่ 
8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 42 กองกิจการนิสิต 
9 คณะวิทยาศาสตร์  43 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
10 คณะเทคโนโลยี  44 กองคลังและพัสดุ
11 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 45 งานบริหารพื้นที่
12 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์ 46 งานโภชนบริการ
13 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 47 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
14 คณะวิทยาการสารสนเทศ  48 กองบริการการศึกษา
15 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 49 กองทะเบียนและประมวลผล
16 คณะพยาบาลศาสตร์  50 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
17 คณะเภสัชศาสตร์ 51 ศูนย์นวัตกรรมไหม
18 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 52 ศูนย์ส่งเสริมความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม (UIC)
19 คณะแพทยศาสตร์  53 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
20 คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ 54 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ
21 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 55 พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
22 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา 56 โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
23 สำนักบริการวิชาการ 57 กองอาคารสถานที่
24 บัณฑิตวิทยาลัย 58 งานสวัสดิการอาคารชุดพักอาศัยบุคลากรและนิสิต
25 สำนักคอมพิวเตอร์ 59 กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ 
26 สำนักวิทยบริการ 60 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ 
27 สำนักศึกษาทั่วไป 61 กลุ่มงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์
28 โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 62 กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ
29 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 63 สำนักตรวจสอบภายใน
30 สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 64 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
31 กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 65 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
32 สภาคณาจารย์ 66 ศูนย์หนังสือ
33 สมาคมศิษย์เก่า 67 ร้านยามหาวิทยาลัย
34 ศูนย์พัฒนาการศึกษาอุดรธานี    

 

ประมวลภาพ
วันที่เพิ่ม : 22 ธันวาคม 2555 เวลา 13:33:40 อ่าน 2833 ครั้ง
ข่าวยอดนิยม
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์
สำนักคอมพิวเตอร์ มหา...
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีมอบเครื่องคอ...(อ่าน 7386 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับตรงปี 2556 เริ่ม (1  – 31 สิงหาคม 2555)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล...(อ่าน 4792 ครั้ง)
เริ่มต้นพัฒนาแอพบน Windows 8 ตอนที่ 1
เริ่มต้นพัฒนาแอพบน W...
  บทความชุดนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเร...(อ่าน 3998 ครั้ง)
เชิญร่วมงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 56 ระหว่าง 23 ก.พ. 2556 ถึง 3 มี.ค. 2556
เชิญร่วมงานนมัสการพร...
 จ.มหาสารคาม ได้จัดงานประเพณีนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ...(อ่าน 3654 ครั้ง)
เชิญร่วมงานนมัสการพระธาตุนาดูน 2557
เชิญร่วมงานนมัสการพร...
งานนมัสการพระธาตุนาดูน สถานที่จัดงาน พระบรมธาตุนาดูน ...(อ่าน 3546 ครั้ง)
 อ่านข่าวทั้งหมด   

ข่าวล่าสุด
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี มหาวิทยาล...
ตั้งองค์กฐินรวม  ในวันที่ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559 ...(อ่าน 217 ครั้ง) 
ขอเชิญร่วมทำบุญสั่งจอง พระพุทธกันทรวิชัย...
ขอเชิญร่วมทำบุญสั่งจอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก ม...(อ่าน 200 ครั้ง) 
ACM International Collegiate Programming...
ACM International Collegiate Programming Contest (ACM-ICP...(อ่าน 170 ครั้ง) 
โครงการประกวดเดี่ยวดนตรีไทยสร้างสรรค์จาก...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดเดี่ยวดน...(อ่าน 182 ครั้ง) 
ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร นิสิต ร่วมงานวัน...
 ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร นิสิต ร่วมงานวันมหิดล ...(อ่าน 153 ครั้ง) 
งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
MSU  Google  Apps for Education
กิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์ตรวจสอบฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของมหวิทยาลัย ครั้งที่ 3

 อ่านข่าวทั้งหมด