Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 8 "การวิจัยสู่ประชาคมอาเซียน"

 

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมตักสิลาบอลรูม 1 โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จัดการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 8 ภายใต้ชื่อ “การวิจัยสู่ประชาคมอาเซียน : Research for asean community” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การเตรียมวิจัยสู่ประชาคมอาเซียน” ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก Prof. Serge Morand นักวิจัยชาวฝรั่งเศส ที่ดำเนินการด้านงานวิจัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การวิจัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

ศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า สำหรับการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 8 จัดขึ้นเพื่อให้ความสำคัญของการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย ของอาจารย์ นักวิจัยและนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักวิชาการจากหน่วยงานทั่วประเทศ ที่สนใจจะนำเสนอผลงานทางวิชาการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากงานวิจัย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางวิชาการใหม่ๆ ส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ นำไปสู่การแก้ไขปัญหา ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยของบุคลากรทั้งภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน

สำหรับรูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัยแบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาการเป็น 7 กลุ่มได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิทยาการสารสนเทศ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มการบัญชีและการจัดการ กลุ่มศึกษาศาสตร์ และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจำนวนผลงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ทั้งหมด 100 เรื่อง จำแนกเป็นการนำเสนอภาคบรรยาย 52 เรื่อง และภาคโปสเตอร์ 48 เรื่อง โดยมีการประกวดผลงานทางวิชาการดีเด่น และผลงานภาคโปสเตอร์

นอกจากนี้ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 มีเวทีนำเสนอผลงานการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งจำนวนผลงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ มีทั้งหมด 59 เรื่อง จำแนก การนำเสนอภาคบรรยาย 12 เรื่อง และภาคโปสเตอร์ 47 เรื่อง และจัดนิทรรศการ 7 หน่วยงาน

ทั้งนี้ กำหนดจัดการประชุมเป็นเวลา 2 วัน คือ ในระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผู้นำเสนอผลงานวิจัย ประกอบด้วย คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาเป็นคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ / ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง

 
ที่มา : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

 

ประมวลภาพ
วันที่เพิ่ม : 8 พฤศจิกายน 2555 เวลา 17:01:31 อ่าน 1380 ครั้ง
ข่าวยอดนิยม
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์
สำนักคอมพิวเตอร์ มหา...
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีมอบเครื่องคอ...(อ่าน 7387 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับตรงปี 2556 เริ่ม (1  – 31 สิงหาคม 2555)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล...(อ่าน 4792 ครั้ง)
เริ่มต้นพัฒนาแอพบน Windows 8 ตอนที่ 1
เริ่มต้นพัฒนาแอพบน W...
  บทความชุดนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเร...(อ่าน 3999 ครั้ง)
เชิญร่วมงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 56 ระหว่าง 23 ก.พ. 2556 ถึง 3 มี.ค. 2556
เชิญร่วมงานนมัสการพร...
 จ.มหาสารคาม ได้จัดงานประเพณีนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ...(อ่าน 3654 ครั้ง)
เชิญร่วมงานนมัสการพระธาตุนาดูน 2557
เชิญร่วมงานนมัสการพร...
งานนมัสการพระธาตุนาดูน สถานที่จัดงาน พระบรมธาตุนาดูน ...(อ่าน 3547 ครั้ง)
 อ่านข่าวทั้งหมด   

ข่าวล่าสุด
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี มหาวิทยาล...
ตั้งองค์กฐินรวม  ในวันที่ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559 ...(อ่าน 218 ครั้ง) 
ขอเชิญร่วมทำบุญสั่งจอง พระพุทธกันทรวิชัย...
ขอเชิญร่วมทำบุญสั่งจอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก ม...(อ่าน 201 ครั้ง) 
ACM International Collegiate Programming...
ACM International Collegiate Programming Contest (ACM-ICP...(อ่าน 171 ครั้ง) 
โครงการประกวดเดี่ยวดนตรีไทยสร้างสรรค์จาก...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดเดี่ยวดน...(อ่าน 182 ครั้ง) 
ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร นิสิต ร่วมงานวัน...
 ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร นิสิต ร่วมงานวันมหิดล ...(อ่าน 153 ครั้ง) 
งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
MSU  Google  Apps for Education
กิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์ตรวจสอบฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของมหวิทยาลัย ครั้งที่ 3

 อ่านข่าวทั้งหมด