Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


มมส ร่วมกับ กฟผ. จัดโครงการฝึกอบรมนักข่าวพลเมืองเยาวชนรักษ์พลังงาน

 

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับฝ่ายสื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการฝึกอบรมนักข่าวพลเมืองเยาวชนรักษ์พลังงาน แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดใกล้เคียงขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฎฐา ภูบุญอบ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวต้อนรับ

ในการนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายให้ความรู้โดย รองศาสตราจารย์สดศรี เผ่าอินจันทร์ อดีตคณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายในหัวข้อ “บทบาทนักข่าวพลเมืองเยาวชนรักษ์พลังงาน” และหัวข้อเรื่อง “สถานการณ์ด้านพลังงานในประเทศไทย” บรรยายโดย คุณณัฐกฤต ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา วิทยากรระดับ 9 ฝ่ายสื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ก่อนที่จะมีการลงพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริง

โครงการฝึกอบรมนักข่าวพลเมืองเยาวชนรักษ์พลังงานครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 3 เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดการเรียนรู้ รับรู้ และเข้าใจ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และปลูกฝังให้เยาวชนมีความสนใจในการจัดการทรัพยากรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมีนักเรียนและนิสิตเข้าร่วมกว่า 100 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2555

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4333 ต่อ 5102

ภาพ : แสงเทียน วงษาเวียง
ข่าว : ปนิดา ศีลรักษา

 
ที่มา : คณะวิทยาการสารสนเทศ

 

ประมวลภาพ
วันที่เพิ่ม : 29 ตุลาคม 2555 เวลา 16:05:46 อ่าน 1377 ครั้ง
ข่าวยอดนิยม
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์
สำนักคอมพิวเตอร์ มหา...
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีมอบเครื่องคอ...(อ่าน 7386 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับตรงปี 2556 เริ่ม (1  – 31 สิงหาคม 2555)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล...(อ่าน 4792 ครั้ง)
เริ่มต้นพัฒนาแอพบน Windows 8 ตอนที่ 1
เริ่มต้นพัฒนาแอพบน W...
  บทความชุดนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเร...(อ่าน 3999 ครั้ง)
เชิญร่วมงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 56 ระหว่าง 23 ก.พ. 2556 ถึง 3 มี.ค. 2556
เชิญร่วมงานนมัสการพร...
 จ.มหาสารคาม ได้จัดงานประเพณีนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ...(อ่าน 3654 ครั้ง)
เชิญร่วมงานนมัสการพระธาตุนาดูน 2557
เชิญร่วมงานนมัสการพร...
งานนมัสการพระธาตุนาดูน สถานที่จัดงาน พระบรมธาตุนาดูน ...(อ่าน 3546 ครั้ง)
 อ่านข่าวทั้งหมด   

ข่าวล่าสุด
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี มหาวิทยาล...
ตั้งองค์กฐินรวม  ในวันที่ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559 ...(อ่าน 217 ครั้ง) 
ขอเชิญร่วมทำบุญสั่งจอง พระพุทธกันทรวิชัย...
ขอเชิญร่วมทำบุญสั่งจอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก ม...(อ่าน 201 ครั้ง) 
ACM International Collegiate Programming...
ACM International Collegiate Programming Contest (ACM-ICP...(อ่าน 171 ครั้ง) 
โครงการประกวดเดี่ยวดนตรีไทยสร้างสรรค์จาก...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดเดี่ยวดน...(อ่าน 182 ครั้ง) 
ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร นิสิต ร่วมงานวัน...
 ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร นิสิต ร่วมงานวันมหิดล ...(อ่าน 153 ครั้ง) 
งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
MSU  Google  Apps for Education
กิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์ตรวจสอบฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของมหวิทยาลัย ครั้งที่ 3

 อ่านข่าวทั้งหมด