Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เดินหน้า “โครงการหนึ่งหลักสูตร หนึ่งชุมชน”

 

จังหวัดมหาสารคาม ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการศึกษา มีนักเรียน นิสิต นักศึกษาหมุนเวียนมาศึกษาเล่าเรียนปีละไม่ต่ำกว่า 50,000 คน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจภาพรวม ขึ้นอยู่กับปัจจัยของนิสิต นักศึกษาเป็นหลัก

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถือเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในลำดับต้น ๆ ของภาคอีสา ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดให้มีการลงพื้นที่ไปยังชุมชนที่อยู่โดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยกับชุมชนมีความใกล้ชิดกัน โดยแต่ละคณะที่ลงชุมชนจะฝากตัวเป็นลูกเป็นหลาน และมีกิจกรรมดีๆ ร่วมกันอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่นิสิตเรียนอยู่ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า “โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน”? เป็นการต่อยอดจาก “โครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชน” และขยายผลงานวิชาการการรับใช้สังคม โดยสนับสนุนให้ทุกหลักสูตรมีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบยั่งยืน ตามความถนัดและความเชี่ยวชาญของหลักสูตรโดยบูรณการการเรียนการสอน และการวิจัย โดยประยุกต์ตามโจทย์ที่ชุมชนและท้องถิ่นต้องการ และตอบสนองแนวนโยบายของชาติ หนึ่งจังหวัดหนึ่งมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ตระหนักว่าการจะดำเนินงานโครงการดังกล่าวให้ประสบผลสำเร็จได้นั้น ชุมชนจะต้องเข้ามีส่วนร่วม จึงจะนำไปสู่ความเข้มแข็งที่ยั่งยืน รวมทั้งมีการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการผลักดันส่งเสริมให้เกิดกระบวนการพัฒนาและบูรณการการทำงานร่วมกัน ทั้งในระดับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อเนื่องไปจนถึงระดับจังหวัด ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงาน โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับจังหวัด มีแนวปฏิบัติที่สามารถบรรลุผลเป็นรูปธรรม ในการร่วมกันประสานและดำเนินงาน

มหาสารคามวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้มีการบันทึกข้อตกลงกับทางจังหวัดมหาสารคาม? โดยมี? นายสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นตัวแทนจังหวัดมหาสารคาม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับชุมชน ในโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน และโครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชนต่อเนื่อง ซึ่งมีนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม? ซึ่งภายหลังจากการลงนามความร่วมมือแล้ว ก็ได้ทำพิธีมอบบันทึกความร่วมมือ “โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” จำนวน 51 โครงการ และโครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชน(ต่อเนื่อง) จำนวน??10 โครงการ เพื่อไปดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ทำร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยและชุมชนควบคู่กันไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต่อว่า การลงนามความร่วมมือ โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ กำหนดกลยุทธ์ แผนงาน และแนวทางการพัฒนาชุมชนร่วมกัน พัฒนาระบบและกลไกในการให้บริการวิชาการโดยเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชน??ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคมเกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนแบบยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมให้จังหวัดกับมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชุมชนในรูปแบบของการเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมสร้างเครือข่ายในการบริการวิชาการและประสานความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิต การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งแบบยั่งยืนต่อไป

สุคนธ์ทิพย์ กำธรเจริญ

http://www.naewna.com/  ฉบับวันที่ 20/08/55

ประมวลภาพ
วันที่เพิ่ม : 27 สิงหาคม 2555 เวลา 19:50:48 อ่าน 2331 ครั้ง
ข่าวยอดนิยม
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์
สำนักคอมพิวเตอร์ มหา...
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีมอบเครื่องคอ...(อ่าน 7386 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับตรงปี 2556 เริ่ม (1  – 31 สิงหาคม 2555)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล...(อ่าน 4792 ครั้ง)
เริ่มต้นพัฒนาแอพบน Windows 8 ตอนที่ 1
เริ่มต้นพัฒนาแอพบน W...
  บทความชุดนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเร...(อ่าน 3998 ครั้ง)
เชิญร่วมงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 56 ระหว่าง 23 ก.พ. 2556 ถึง 3 มี.ค. 2556
เชิญร่วมงานนมัสการพร...
 จ.มหาสารคาม ได้จัดงานประเพณีนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ...(อ่าน 3654 ครั้ง)
เชิญร่วมงานนมัสการพระธาตุนาดูน 2557
เชิญร่วมงานนมัสการพร...
งานนมัสการพระธาตุนาดูน สถานที่จัดงาน พระบรมธาตุนาดูน ...(อ่าน 3546 ครั้ง)
 อ่านข่าวทั้งหมด   

ข่าวล่าสุด
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี มหาวิทยาล...
ตั้งองค์กฐินรวม  ในวันที่ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559 ...(อ่าน 217 ครั้ง) 
ขอเชิญร่วมทำบุญสั่งจอง พระพุทธกันทรวิชัย...
ขอเชิญร่วมทำบุญสั่งจอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก ม...(อ่าน 200 ครั้ง) 
ACM International Collegiate Programming...
ACM International Collegiate Programming Contest (ACM-ICP...(อ่าน 170 ครั้ง) 
โครงการประกวดเดี่ยวดนตรีไทยสร้างสรรค์จาก...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดเดี่ยวดน...(อ่าน 182 ครั้ง) 
ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร นิสิต ร่วมงานวัน...
 ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร นิสิต ร่วมงานวันมหิดล ...(อ่าน 153 ครั้ง) 
งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
MSU  Google  Apps for Education
กิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์ตรวจสอบฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของมหวิทยาลัย ครั้งที่ 3

 อ่านข่าวทั้งหมด