Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


นักศึกษาปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ทางสำนักคอมพิวเตอร์โดย ท่านผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์อาจารย์ธวัชวงศ์  ลาวัลย์  และอาจารย์ สุวิช ถิระโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายระบบเครือข่ายและการสื่อสาร พร้อมบุคลากรที่รับผิดชอบระบบงานต่างๆ ได้เป็นเกียรติในการต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 4 ท่าน โดยเข้าเยี่ยมชมและศึกษาระบบการทำงานพร้อมรับฟังบรรยายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์ ด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการ โดยมีบุคลากรที่รับผิดชอบงานแต่ละด้านบรรยายแนะนำขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ  นอกจากนี้ได้เข้าชมห้องปฏิบัติการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประมวลภาพ
วันที่เพิ่ม : 14 สิงหาคม 2555 เวลา 12:54:38 อ่าน 2115 ครั้ง
ข่าวยอดนิยม
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์
สำนักคอมพิวเตอร์ มหา...
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีมอบเครื่องคอ...(อ่าน 7386 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับตรงปี 2556 เริ่ม (1  – 31 สิงหาคม 2555)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล...(อ่าน 4792 ครั้ง)
เริ่มต้นพัฒนาแอพบน Windows 8 ตอนที่ 1
เริ่มต้นพัฒนาแอพบน W...
  บทความชุดนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเร...(อ่าน 3998 ครั้ง)
เชิญร่วมงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 56 ระหว่าง 23 ก.พ. 2556 ถึง 3 มี.ค. 2556
เชิญร่วมงานนมัสการพร...
 จ.มหาสารคาม ได้จัดงานประเพณีนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ...(อ่าน 3654 ครั้ง)
เชิญร่วมงานนมัสการพระธาตุนาดูน 2557
เชิญร่วมงานนมัสการพร...
งานนมัสการพระธาตุนาดูน สถานที่จัดงาน พระบรมธาตุนาดูน ...(อ่าน 3546 ครั้ง)
 อ่านข่าวทั้งหมด   

ข่าวล่าสุด
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี มหาวิทยาล...
ตั้งองค์กฐินรวม  ในวันที่ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559 ...(อ่าน 217 ครั้ง) 
ขอเชิญร่วมทำบุญสั่งจอง พระพุทธกันทรวิชัย...
ขอเชิญร่วมทำบุญสั่งจอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก ม...(อ่าน 200 ครั้ง) 
ACM International Collegiate Programming...
ACM International Collegiate Programming Contest (ACM-ICP...(อ่าน 170 ครั้ง) 
โครงการประกวดเดี่ยวดนตรีไทยสร้างสรรค์จาก...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดเดี่ยวดน...(อ่าน 182 ครั้ง) 
ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร นิสิต ร่วมงานวัน...
 ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร นิสิต ร่วมงานวันมหิดล ...(อ่าน 153 ครั้ง) 
งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
MSU  Google  Apps for Education
กิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์ตรวจสอบฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของมหวิทยาลัย ครั้งที่ 3

 อ่านข่าวทั้งหมด